Održana komemoracija za Klaudia Privrata

0
93

Povodom iznenadne smrti vijećnika Općine Medulin, kolege i prijatelja Klaudia Privrata u medulinu je održana komemoracija. Naĉelnik Goran Buić pozdravio se od svog dugogodišnjeg suradnika i prijatelja i kratko se osvrnuo na njegov izniman rad i trud koji je za života postigao te naglasio kako se već sada osjeća njegov gubitak. Od Klaudia Privrata oprostili su se i njegove kolege iz Općinskog vijeća Općine Medulin i drugi prijatelji.

Klaudio Privrat rođen je 1950. godine u Rijeci. Rano je djetinjstvo proveo u Raši da bi se obitelj 1957. godine preselila u Pulu. Tu pohaĊa osnovnu i srednju Tehniĉku školu arhitektonskog smjera, gdje maturira 1968. godine. Iste godine upisuje Arhitektonski fakultet u Ljubljani gdje je diplomirao u klasi prof. Mihevca 1974. godine kada se vraća u Pulu. 1978. godine ženi se sa suprugom Sonjom, a uskoro dobivaju dva sina: Gorana i Nenada, koji nenametljivo i skromno kažu; Bio je dobar i požrtvovan suprug i otac. Po završetku studija i odsluženja vojnog roka, zapošljava se u Brodogradilištu Uljanik, gdje do 1981. radi kao projektant i voditelj investicija. Od 1981. do 1997. radi u PZ Gradine u svojstvu voditelja investicija na brojnim investicijama, ne samo u Istri. U tom razdoblju društveno je aktivan, pa je od 1982. do 1986. bio gradski vijećnik Zajednice Općina Pula. Od 1997. godine voditelj je investicija u graĊevinskom poduzeću “Gramont”, a 2011. odlazi u prijevremenu mirovinu. U Medulin, rodno mjesto svoga oca seli se s obitelji 2000. godine. Kao ljubitelj slikarstva tu je upoznao svog novog susjeda, akademskog slikara Renata Percana, kojega poštuje kao ĉovjeka i kao umjetnika. Ĉlan je Općinskog vijeća Općine Medulin u dva mandata poĉevši od 2009. godine, a pored vijećniĉke dužnosti, obnaša funkcije u mnoštvu odbora i komisija. Njegova strast za sudjelovanjem u razvoju Općine Medulin rezultirala je realizaciji brojnih projekata, od ureĊenja plaža (koje je nazivao našim tvornicama), zelenih i cvjetnih površina, sportskih igrališta, medulinske vjetrenjaĉe, izmeĊu mnogih izložbenih polivalentnih prostora i Medulinskog Multimedijalnog centra gdje je s tolikim veseljem i predanošću organizirao izložbe slika, do posljednjeg dana.

Zajedno s pok. Božom Benĉićem bio je osnivaĉ graĊanske inicijative ” NE Kaštijun” te gorljivi protivnik smještaja ŽCGO na Kaštijunu. Kako bi i dalje budno pazio što se na Kaštijunu dogaĊa, bio je imenovan u Nadzorni odbor te tvrtke. Osim u NO Kaštijuna, bio je predstavnik Općine Medulin u NO Med eko servisa i Albaneža. „Teško se odrediti da li je s više žara govorio o ureĊenju mjesta kao inženjer arhitekture ili o potrebi oĉuvanja kulturne baštine kao ljubitelj umjetnosti što ga ĉini doista jedinstvenim Medulincem, kojeg će pamtiti generacije.“

NEMA KOMENTARA

OSTAVITE KOMENTAR

Upišite točan iznos kao prevenciju protiv automatskih prijava. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.